Kotva

G Suite - distanční výuka

Milí žáci, vážení rodiče. Naše škola se stala součástí platformy Google Suite, která nám umožní rozšířit možnosti distanční výuky.

Cílem je vytvořit pro učitele a žáky online prostředí, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Drive, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a následně výstupní práce žáků.Součástí služby je i email na školní doméně fzs-palachova.cz. 

 

Jedná se o žáky prvního a druhého stupně.

 

G Suite pro vzdělávání

  • každý žák druhého stupně získáškolní gmail přes školou vytvořený účet ve formátu prijmeni.jmeno@zs-palachova.cz
  • jedná se o účet Google pod naší školní doménou
  • žák může využívat základní služby (G suite)
  • Jedná se o jediný účet ke všem přístupům a materiálům pro žáka (kromě Bakalářů)

 

Návod na přihlášení:

Návod na přihlášení do G Suite (Velikost: 1.11 MB)
přihlašovací údaje: prijmeni.jmeno@zs-palachova.cz
heslo: zasláno prostřednictvím Bakalářů (třídní vyučující)

proveďte prosím přihlášení

 

Základní služby G Suite pro vzdělávání (https://gsuite.google.com/terms/user_features.html)

  • E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet
  • Disk (cloudové uložiště) – každý žák získal neomezené cloudové uložiště pro sdílení a odevzdávání úloh
  • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – bez jakékoliv instalace
  • Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, výukový materiály a odevzdává zde úlohy
  • Skupiny a hromadná komunikace – přímá komunikace s žákem
  • Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platfomách

 

Výmaz účtu Google

Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google (případně i účtů Google vytvořených školou pro rodiče žáka, v případě, že rodiče na škole mají více dětí, k vymazání dojde až s odchodem nejmladšího dítěte).

Důrazně doporučujeme uživatelům školního emailu nepoužívat jej pro přihlašování či registraci do aplikací nesouvisejících súčtem Google (Steam, GOG, Origin, konkrétních her apod.) a před ukončením školní docházky na naší škole si případné potřebné informace a dokumenty stáhnout z cloudového uložištěDisk a zálohovat.

Vymazáním školního účtu dojde ke ztrátě všech dat vněm a ztrátě přístupu do aplikací, které jsou byly přes příslušný email registrovány.

 

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na administrátora webových stránek školy, kterýmu heslo obnoví. Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit.
 

Kontakt na správce G Suite naší školy:

Mgr. Radek Vopršálek
 r.voprsalek@gmail.com, r.voprsalek@fzs-palachova.cz

 

Upozornění pro používání GSuite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce (Velikost: 293.58 kB)

 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.