Informace pro rodiče

Vychovatelky při své činnosti využívají Školní vzdělávací program školní družiny s mottem: „S kamarády je svět veselejší“, jehož cílem je podpora aktivního zdravého odpočinku dětí a odstraňování duševní únavy. V rámci tohoto programu jsou děti vedeny k osvojování základních hodnot, je utvářen a prohlubován jejich vztah k životnímu prostředí. Učí se chránit si své zdraví, otevřeně komunikovat, spolupracovat a vzájemně se respektovat. Důraz je kladen na individuální schopnosti každého dítěte, je podporována tvořivost dětí. Pohybové aktivity dětí jsou realizovány především každodenním pobytem přírodě, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. V průběhu školního roku probíhají mimořádné akce pro celou družinu.

Režim školní družiny:

6:30 – 7:30 – ranní odpočinkové činnosti

7:40 – předání dětí

11:40 – 16:30 – odpolední odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti.

 Číslo účtu pro placení družiny:    201269225/0600