Přípravná třída: Otázky a odpovědi

25/02/2024
Přípravné třídy

Přípravka, nebo také nultý ročník, je možným mezistupněm mezi školkou a první třídou. Pro děti, které ještě nejsou z nějakého důvodu na náročný školní režim zralé, může být skvělou možností, jak se na školu pozvolna aklimatizovat.


První třída, přípravka nebo školka? 


Udělat rozhodnutí o tom, zda je či není dítě v šesti letech zralé na nástup do 1. třídy, může být pro rodiče často obtížné. Některé signály možná přicházejí od učitelek v mateřské škole. Napoví také to, jak dítě zvládá odloučení, nebo zda je schopné si po delší dobu soustředěně malovat, plnit zadané úkoly atd. To, co platí v lednu, nemusí být ale stejné v červenci. Děti se rychle mění. 


Určitě ale není vhodné nechávat rozhodování na poslední chvíli. Na místě je konzultace s učiteli v mateřské škole či včasné objednání do pedagogicko-psychologické poradny. Je třeba myslet na to, že čekací lhůty se mohou pohybovat i v řádu několika měsíců. Pokud tedy pro své dítě zvažujete odklad školní docházky a přípravnou třídu, je dobré vše začít řešit co nejdřív.


Poradit se můžete také přímo v Brandýse nad Labem v zařízení Škola nanečisto. Čekací lhůty jsou zde o moc kratší, jedná se ale o soukromé zařízení, kde za služby zaplatíte.


Co je to přípravná třída?


V mnohém se přípravná třída podobá mateřské i základní škole. Funguje zde pevně daný příchod i odchod dětí, stejně jako v první třídě se děti učí jen dopoledne a odpoledne mají obvykle možnost využít služeb školní družiny. V nultém ročníku, jak se přípravné třídě také říká, se ale děti neučí stejně jako později. Výukové bloky jsou kratší, děti mají daleko větší volnost pohybu a hodně času je vyhrazeno na hraní. Hlavní cílem je vybavit děti potřebnými dovednostmi a návyky. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj komunikace, jazykových a řečových dovedností, rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky, časové a prostorové orientace, pozornosti, paměti atd. 


Kolik dětí je v jedné třídě? 


Maximální počet žáků v jedné třídě je 10 až 15. 


Pro koho je přípravná třída vhodná?


Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky. Tedy ty, které měly po předškolním roce již nastoupit do první třídy, ale z nějakého důvodu to pro ně ještě není vhodné. Od roku 2019 je také možné, aby do této třídy chodily děti pětileté. Ty, které ještě nemají nastoupit do školy, ale další rok ve školce by jim už mnoho nepřinesl. Přípravka může pomoci dětem, které jsou stydlivé, těžko snáší odloučení od rodičů a dělá jim potíže vyjádřit svoje potřeby. Je ale také ideálním řešením pro děti s určitými speciálními požadavky ve vzdělávání, vývojovými poruchami nebo pro ty, které se přistěhovaly ze zahraničí a česky se teprve učí. 

V přípravné třídě se tak potkávají děti, které potřebují z nejrůznějších důvodů zvláštní podporu, aby první třídu po ročním odkladu dobře zvládly.


Jak v případě zájmu o přípravnou třídu postupovat?


Přihlášku do přípravné třídy podávají rodiče či zákonní zástupci dítěte. Přihláška musí být vždy podložena doporučením školského poradenského zařízení. Pro Prahu východ je to Pedagogicko-psychologická poradna se sídlem ve Vršovicích.


Zápis dětí do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne 9. května 2024. Podrobnosti najdete ZDE.


Jak vypadá režim v přípravné třídě?


Podle vyhlášky je maximální počet vyučovacích hodin 22 za týden. Výuka tedy probíhá od pondělí do pátku během dopoledne. Docházka do přípravné třídy je v případě zapsání žáka povinná. Poslední rok před nástupem do školy je totiž od roku 2017 součástí povinné školní docházky, stejně jako rok, kdy má dítě odklad. V případě nepřítomnosti, je třeba dítě omlouvat dle školního řádu.

Přípravná třída je pro žáky zdarma. Zdarma jsou jim poskytované i učební materiály, které, stejně jako v první třídě, nemusí vracet. Stát přispívá i na učební pomůcky v hodnotě 200 korun.


Kde je přípravná třída na naší škole umístěna? 


Přípravné třídy sídlí v samostatné budově (u lípy). Děti zde mají dostatek klidu a mohou využívat také prostornou tělocvičnu v podkroví. Na obědy do školní jídelny se přesouvají venkovním krytým koridorem. V budově se nachází také školní družina. 


Kontaktujte nás

V rozhodnutí, zda pro vaše dítě zvolit přípravnou třídu, může pomoci i konzultace s učiteli - stávajícími v MŠ, i těmi budoucími, ke kterým by dítě případně do přípravné třídy nastoupilo. Pro naši školu zajišťuje chod přípravných tříd Mgr. Vít Mareš  v.mares@fzs-palachova.cz, 313 037 576, 731 159 449. 


Více o přípravných třídách na naší škole 


Pozor: Na zápisy do 1. tříd musí i vaše dítě 

I za předpokladu, že jste rozhodnuti pro přípravnou třídu (a máte, nebo řešíte odklad školní docházky), musíte projít zápisem do 1. tříd, který proběhne elektronicky od 1. do 7. dubna. To se týká dětí, která nejpozději do konce letních prázdnin dosáhnou věku 6 let.