Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Josef Jarý

ředitel školy, statutární orgán

j.jary@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 577, 723 481 713 

Mgr. Michaela Pavelková

ZŘŠ pro 1. stupeň a školní družinu

m.pavelkova@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 575, 733 524 485

Mgr. Vít Mareš

ZŘŠ pro 2. stupeň a přípravné třídy, zástupce statutárního orgánu

v.mares@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 576, 731 159 449

                                                                                                                             ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY

Ing. Tomáš Pavelka

finanční referent

t.pavelka@fzs-palachova.cz

tel. 326 903 172, 731 159 445

Mgr. Hana Jará

výchovná poradkyně – 1. stupeň

h.jara@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 568, 734 672 860

Mgr. Martina Hliněnská

výchovná poradkyně – 2. stupeň

m.hlinenska@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 582, 733 127 491

PhDr. Hana Zdražilová

školní metodik prevence – 1. stupeň

h.zdrazilova@fzs-palachova.cz

tel. 731 159 447 

Mgr. Jana Nepomucká

školní metodik prevence – 2. stupeň

j.nepomucka@fzs-palachova.cz

tel. 703 150 856

PhDr. Hana Zdražilová

koordinátor pro tvorbu ŠVP pro 1. stupeň

h.zdrazilova@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 566

PaedDr. Vratislav Pavlík

koordinátor pro tvorbu ŠVP pro 2. stupeň

v.pavlik@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 568

Bc. Vojtěch Šich

koordinátor ICT

v.sich@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 580

Helena Růžičková

vedoucí školní jídelny

h.ruzickova@fzs-palachova.cz

tel. 313 037 574, 731 150 819

Kateřina Šprynarová

administrativní a spisová pracovnice

k.sprynarova@fzs-palachova.cz

tel. 326 902 336, 731 159 448