Zobrazit navigaci

Projekty EU

Naše škola díky zapojení do projektů spolufinancovaných prostředky EU zajišťuje plošnou i individuální personální a materiálně technickou podporu našich žáků.