Co říkají knížky

07/03/2024
Přípravné třídy

Knížky a pohádky k dětem neodmyslitelně patří, a proto se na ně zaměřili žáčci z přípravných tříd spolu s paní učitelkou.

 

„Každý týden se s dětmi věnujeme jednomu konkrétnímu tematickému okruhu. Povídáme si o něm, tvoříme a sdělujeme si svoje vlastní zkušenosti i zážitky. V únoru byly tématem jednoho z týdnů právě knížky,” vysvětluje Darina Holečková - učitelka přípravné třídy PTB.  


Jak kniha vzniká

Děti se nejprve seznámily s procesem výroby knihy, tedy s tím, jak přichází na svět. Osvojily si pojmy "autor, redaktor, ilustrátor či nakladatelství" a pochopily, že nejprve musí v hlavě někoho vzniknout nápad, ten je třeba přenést na papír (či monitor počítače), kniha projde kontrolou, zda je v ní vše bez chybičky, vytvoří se ilustrace, poté jí tiskárna vyrobí a úplně nakonec putuje do obchodů či knihoven. 


A protože knížky vyžadují péči, děti se také naučily, jak s nimi zacházet, podle čeho se třídí a jak je například v knihovně vyhledávat. 


„Konečně, některé z dětí už mají svoje průkazky a do knihovny si spolu s rodiči nebo staršími sourozenci chodí půjčovat nejen knížky, ale třeba i časopisy,” popisuje paní učitelka. 


Seznámení s knížkou našeho srdce

Děti dostaly za úkol, vzít si s sebou do školy svoji oblíbenou knihu. Knížky jsme si pak společně prohlíželi, porovnávali je podle velikosti a tloušťky. U každé knížky jsme si řekli, kdo ji napsal a ilustroval. Po prozkoumání vnějšího kabátu knih jsme se ponořili do nitra příběhů. Děti samy převyprávěly děj svojí oblíbené knížky. Někteří dokonce zvládli i část svým spolužákům přečíst. Mezi nejoblíbenějšími dětskými knížkami byly ty o zvířátkách či o povoláních, která by děti chtěly vykonávat, až vyrostou.


Tvořivá tečka na závěr

V našem týdnu s knihou byl i prostor pro kreativitu a vytváření. Na závěr si totiž děti vyrobily knížky podle své fantazie. Vznikly tak jejich vlastní ilustrované příběhy, které si vzájemně ukazovaly a vyprávěly si o nich. 


Kniha jako nejlepší přítel

Knížky nám otevírají bránu do světa dobrodružství, fantazie a poznání. Pozitivní vztah k nim rozvíjí nejen pozdější dovednosti čtení a porozumění textu, ale také podněcuje kreativitu, empatii a schopnost dětí vidět svět z různých perspektiv.