Proběhl den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

07/06/2024
Základní škola

Ve středu 5. června se naše škola otevřela rodičům a budoucím prvňáčkům. Během prohlídek a třídních schůzek se všichni seznámili s prostředím, ve kterém budou malí žáčci od září trávit spoustu času.


Od 15:30 do 16:15 hodin probíhaly pravidelné prohlídky školy. Role průvodkyní se ujaly naše pedagožky. Rodiče a děti měli možnost navštívit tělocvičnu, školní družinu, 1. a 2. patro, jídelnu a šatny. Tyto prohlídky umožnily seznámit se s místy, kde budou děti zanedlouho trávit svůj čas.


V 16:30 hodin pak začaly třídní schůzky, kde rodiče budoucích prvňáčků získali důležité informace týkající se začátku školního roku, potřebných pomůcek a učebních metod. 


Učitelkami prvních tříd ve školním roce 2024/2025 budou:

  • 1.A: PhDr. Markéta Švarcbeková

  • 1.B: Marta Rybáková

  • 1.C: Mgr. Jana Šestáková

Během třídních schůzek byl pro děti připraven zajímavý program, při kterém plnily různé úkoly na stanovištích ve třídách 1. stupně a v tělocvičně. Díky tomu měly příležitost seznámit se se svými budoucími spolužáky a vyzkoušet si spolupráci v týmu.


Na závěr celého odpoledne proběhl také zápis do školní družiny, kde rodiče mohli zapsat své děti a zajistit si tak místo v ranním a odpoledním programu.


Naše škola a všechny paní učitelky se už nyní moc těší na nové prvňáčky! 

Přejeme dětem krásné prázdniny plné dobrodružství a odpočinku. Těšíme se, až se v září všichni společně sejdeme a zahájíme školní rok plný nových poznatků a zážitků.