Zápis do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025

24/04/2024
Přípravné třídy

Přípravná třída je pro děti s odkladem školní docházky ideálním stupněm mezi mateřskou a základní školou. Zápisy do našich přípravek proběhnou 9. května! 


Níže uvedené vyplněné dokumenty prosím přineste dne 9. 5. 2024 v době od 14 do 17 hodin do hlavní budovy školy (učebna č. 3 v přízemí na krátké chodbě), s sebou vezměte také rodný list dítěte.


K zařazení do přípravné třídy je potřeba doložit:


  • Žádost o zařazení žáka do přípravné třídy
  • Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či Speciálně pedagogického centra (SPC) k zařazení dítěte do přípravné třídy
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
  • Dotazník
  • Zápisní lístek do ŠD (v případě, že dítě bude navštěvovat školní družinu)

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat

třídní učitelka PT A: Anna Zapletalová  

a.zapletalova@fzs-palachova.cz


třídní učitelka PT B: Bc. Darina Holečková DiS.

d.holeckova@fzs-palachova.cz


Zástupce ředitele pro 2. stupeň a přípravné třídy: Mgr. Vít Mareš

v.mares@fzs-palachova.cz, 313 037 576, 731 159 449


Mohlo by vás zajímat: Přípravná třída: Otázky a odpovědi