Vítáme jaro: Výukový program v Klíčku a vynášení Morany

22/03/2024
Přípravné třídy

První jarní dny přípravných tříd se nesly v duchu symbolického loučení se zimou, poznávání rostlin v lužním lese a zjištění, že z některých si lze připravit chutnou svačinku. 


Dlouhé vycházky, pobyt v přírodě a nejrůznější vzdělávací akce podnikají děti z “přípravky” se svými učitelkami pravidelně. Tentokrát bylo třeba teple se obléknout a hlavně doma nezapomenout krabičku se svačinou. Vždyť se ven chystaly na celé dopoledne!  


Jaro mezi stromy v Klíčku

Třída žabiček (PTA) vyrazila do klíčku 14. března, sovičky (PTB) zde uvítaly první jarní den 21. března. 


Lesní klub a rodinné centrum Klíček má ve svém repertoáru řadu zajímavých výukových programů, které děti z naší školy pravidelně a rády navštěvují. Tentokrát se dění odehrávalo přímo v lese. Když se totiž na jaře probouzí les, má pro nás mnohá překvapení, která lze ovšem spatřit jen po krátké období. Společně s lektorem se děti mohly stát malými badateli a určovaly zde květiny a stromy pomocí vyrobeného miniatlasu. Během vycházky měly uši nastražené a doufaly, že třeba zahlédnou nějaké z lesních zvířat. Hlavním cílem programu bylo, seznámit děti s volně rostoucími jarními květinami v lužním lese a to i s jedlými druhy. V polabských lesích se totiž hojně vyskytuje třeba zdravý medvědí česnek. Ten si děti nadšeně sbíraly a mohly si pak z pečiva a bylinkového másla připravit chutnou svačinku. A byla prý moc dobrá! Někteří dokonce donesly kousek na ochutnání i domů mamince.  


Symbolické vynášení Morany

Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí. Jedná se o velmi starý zvyk. Ten se na mnoha místech dochoval dodnes. Jinde se tato hezká tradice pomalu oživuje a je lákavá právě pro dětské kolektivy. Odcházející zimu symbolizuje Morana, nebo také smrtka. Tu si děti a paní učitelky vyrobily s předstihem a téměř výhradně z přírodních materiálů. 


Na symbolické rozloučení s obdobím zimy a uvítání jara zvolily “přípravky” pátek 22. března, kdy obě třídy společně vyrazily na Ostrůvek a Moranu pustily po Labi. Dětem se líbila nejen tako krásná tradice, ale i dopoledne, které měly možnost strávit v lese. 


Krásné jaro všem!!! 🌷


Přečtěte si i další zprávy z přípravných tříd: Co říkají knížky nebo Přípravná třída: Otázky a odpovědi