Historie školy

Pod slavnostním otevřením nové školní budovy dne 3. září 1905 se podepsali architekt Josef Chlebeček z Vrábí a stavitel Josef Novák z Mělníka. Tato událost přinesla zahájení vyučování v tehdejší obecné a měšťanské chlapecké škole a obecné dívčí škole.

V roce 1913 byla otevřena první třída reálného gymnázia, které zde působilo až do výstavby vlastní budovy v roce 1927. Během let 1914 až 1918 sloužila škola jako záložní nemocnice pro raněné vojáky z první světové války, což vedlo k přemístění tříd do náhradních prostor ve městě.

V roce 1920 vznikla měšťanská dívčí škola a rozšířila tak možnosti vzdělávání v této lokalitě. Nicméně, období 1939 až 1945 přineslo válečné útrapy, kdy musela být školní budova opakovaně částečně uvolněna pro říšskou brannou moc. Do vyučování byla zavedena němčina jako povinný předmět a došlo k pozastavení výuky dějepisu, dokud nebyli učitelé v historii "řádně proškoleni". Bohužel, dva učitelé, Karel Tájek a Augustin Lukeš, zahynuli v Osvětimi.

Pravidelná výuka byla po druhé světové válce obnovena až v roce 1947, přičemž do té doby sloužily některé prostory ve škole pro ubytování zajatců, vězňů a partyzánů. Kvůli velkému počtu žáků byly některé třídy umístěny v budově gymnázia. V roce 1950 vznikla školní družina pro děti zaměstnaných matek a současně byly zřízeny první pionýrské oddíly.

 

Důležité mezníky


 

3. září 1905
Slavnostní otevření nové školní budovy. Zde zahájily vyučování všechny dosavadní místní školy, tj. obecná a měšťanská chlapecká a obecná dívčí. Projekt budovy zpracoval architekt Josef Chlebeček z Vrábí a stavby se ujal stavitel Josef Novák z Mělníka.
1912
Zahájena přístavba východního křídla (opět pod vedením stavitele Nováka), která byla zkolaudována již v říjnu téhož roku.
1913
Zde, v této části budovy, byla v roce  otevřena první třída reálného gymnázia, jež zde působilo až do výstavby vlastní budovy v roce 1927.
1914 - 1918
V  době 1. světové války byla ve školní budově zřízena záložní nemocnice pro raněné vojáky a třídy všech škol se musely přestěhovat do náhradních prostor ve městě. Několik učitelů z chlapecké školy muselo narukovat. Žáci i učitelé pomáhali např. sbírkami.
1920
Ve školní budově zřízena i měšťanská dívčí škola.
1926
Obecná a měšťanská dívčí škola spojeny pod jedno vedení.
1927
Škola získala  prostory po gymnáziu, které se odstěhovalo do vlastní nové budovy.
1930
Poprvé  bylo zřízeno rodičovské sdružení.
1939 až 1945
Ve válečných letech musela být školní budova několikrát částečně uvolněna pro říšskou brannou moc. Do vyučování byla zavedena němčina jako povinný předmět. Bylo zastaveno vyučování dějepisu, které mohlo pokračovat až poté, co byli učitelé v historii "proškoleni". Z knihoven mizí literatura anglická, francouzská, ruská a židovská. Všude se objevují česko – německé nápisy.  Dva učitelé, Karel Tájek a Augustin Lukeš, zahynuli v Osvětimi.
1945
Po osvobození  začala škola pracovat opět ve svobodné vlasti. Výuka se vrátila k předválečným osnovám, prováděla se opět revize učebnic a školních pomůcek, místo německého jazyka se začíná s výukou jazyka ruského.
1947
Teprve nyní mohlo být zahájeno pravidelné celodenní vyučování. Do této doby byly některé prostory ve škole vyčleněny pro ubytování zajatců, vrátivších se vězňů a partyzánů. Pro velký počet žáků jsou některé třídy umístěny v budově gymnázia, kde byla později zřízena další samostatná škola.
1950
Při škole  je zřízena školní družina pro děti zaměstnaných matek a v témže roce vznikají první pionýrské oddíly.
60. léta
Na škole vzniká celá řada zájmových kroužků,  děti si dopisují se žáky ze spřátelených zemí, pravidelně nacvičují spartakiádní vystoupení.
1968
Tento rok  neblaze zasáhl i do života některých učitelů školy, kteří museli pro své názory opustit místo
70. léta
Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace školní budovy.
80. léta
Škola přijímala nejvíce prvňáčků ze všech základních škol ve městě.
1982
Byl slavnostně zahájen provoz v nově přistavěné prostorné školní jídelně a žákům byla konečně poskytnuta možnost důstojného stravování
1987 – 89
Byla ve městě postavena nová  budova ZŠ v Kostelecké ulici, kam přešli někteří žáci i učitelé naší školy.
1989
I pro naši školu se tento rok stal významným mezníkem. Svoboda a demokracie se konečně mohla prosadit i ve vzdělávání, což uvítali všichni učitelé i žáci. Zanikla PO SSM a zájmová činnost dětí se začala přesouvat do jiných organizací.
1990
Vstoupil v platnost nový školský zákon, v němž byly zakotveny změny ve výchově a vzdělání
1. 7. 1992
Škola získala právní subjektivitu.
90. léta 20. století
Proběhly stavební rekonstrukce (výměna oken, fasáda, komplexní přestavba vedlejší budovy, venkovní školní hřiště a další), výrazných změn se dočkalo i vnitřní zařízení (např. sociální zařízení, počítačové učebny,…)
2016
Se uskutečnila kompletní rekonstrukce vedlejší budovy, která až do té doby sloužila především jako restaurace.
2020
Vzhledem k nedostatku míst v základních školách v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi byly nad jídelnou přistavěny čtyři nové učebny.