Matematická třída

6. ročník s rozšířenou výukou matematiky

Již několik let nabízíme na naší škole žákům 5. ročníku možnost zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky. V matematické třídě je mírně pozměněná hodinová dotace některých předmětů. Navýší se tedy počet hodin matematiky v každém ročníku, ale celkový počet hodin týdně zůstane stejný jako u ostatních tříd.


Ve středu 22.5. 2024 psali zájemci o matematickou třídu rozřazovací testy. K testům se dostavilo 44 dětí z mnoha základních škol v okolí. Abychom dodrželi GDPR, všem jsme rozdali čísla. Pod nimi se nyní každý může najít. 


Seznam přijatých žáků


2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42

(čísla jsou uvedena vzestupně – nikoli podle pořadí v testu)

Všem velice gratulujeme! 


Ostatní zájemci (1, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 26, 30, 31, 36, 37, 39, 43, 44) zatím do matematické třídy nemohou být zařazeni z kapacitních důvodů. Je však možné, že někteří z přijatých uchazečů místo uvolní, neboť např. čekají na výsledky přijetí do sportovní třídy v ZŠ Na Výsluní a podobně. Matematickou třídu budeme pak tedy ještě doplňovat.