Informace pro rodiče

Číslo účtu pro placení obědů: 197198582/ 0600