Informace pro rodiče

Číslo účtu pro placení obědů: 197198582/ 0600


Úhrada za stravování

  1. Ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování. Do jednotlivých skupin jsou žáci zařazení na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.
  2. Cena obědů je dána ceníkem.
  3. Platbu za stravování je nutné uskutečnit vždy předem. Je možné využít hotovostní i bezhotovostní způsob placení. V případě hotovostní platby je nutné zaplatit za oběd nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne v pokladně školní jídelny, v případě bezhotovostní platby z účtu strávníka tak, aby finanční částka byla připsána na účet školy minimálně den před vlastním stravováním.
  4. Není-li stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok.

Přihlášení a odhlášení obědů

  1. Odhlášky a přihlášky obědů (též výběr oběda) si provádějí strávníci sami vždy v předchozí pracovní den nejpozději do 14:00 hodin.
  2. Odhlásit a přihlásit obědy je možné na terminále ve školní jídelně nebo elektronicky na www.strava.cz, případně osobně nebo telefonicky.
  3. Hromadně škola odhlásí strávníkům obědy pouze ve dnech, ve kterých neprobíhá výuka (ředitelské volno, školní prázdniny). V době nemoci, karantény, výletů, školy v přírodě a podobně si obědy odhlašují strávníci sami.