Informace pro rodiče

Při své práci využívají vychovatelky Školní vzdělávací program školní družiny, který nese motto: "S kamarády je svět veselejší". Jeho hlavním cílem je podpora aktivního a zdravého odpočinku dětí a odstraňování duševní únavy. Tento program se zaměřuje na osvojování základních hodnot a posilování vztahu k životnímu prostředí. Školáci se učí chránit své zdraví, otevřeně komunikovat, spolupracovat a respektovat jeden druhého. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj individuálních schopností každého z nich a podporu jejich tvořivosti. Pohybové aktivity jsou realizovány především prostřednictvím každodenního pobytu v přírodě. V případě nepříznivého počasí se tyto aktivity přesouvají do tělocvičny. Během školního roku organizujeme také mimořádné akce, které dětem přinášejí další příležitosti k rozvoji dovedností i získání nových informací.

Platby za využívání školní družiny 

Cena za školní družinu je 150 Kč za měsíc, nebo pak 70 Kč za měsíc v případě, že je dítě přihlášeno do družiny pouze na ráno. 

  • Poplatek lze hradit měsíčně, pololetně nebo ročně. 
  • U platby vždy uvádějte variabilní symbol dítěte (rodiče jej dostanou na začátku školního roku).

Číslo účtu pro placení školní družiny: 201269225/0600