Zobrazit navigaci

Školní družina

Školní družina je určena pro děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ). Během ranních a odpoledních hodin je zde dětem poskytován prostor pro odpočinek, rekreační aktivity a zábavné programy. Naše školní družina se skládá z devíti oddělení, z nichž každé může pojmout maximálně 30 dětí. Jsme zde proto, abychom dětem nabídli bezpečné a podpůrné prostředí, kde mohou trávit svůj volný čas radostně a smysluplně.

Režim školní družiny:

  • 6:30 - 7:30 – ranní odpočinkové činnosti
  • 7:40 - předání dětí na výuku
  • 11:40 - 16:30 – odpolední odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti 

Po obědě je možné děti vyzvedávat nejdříve ve 12:30 (dle jejich rozvrhu). 

V čase mezi 14:00 - 15:00 jsou děti venku a není možné je v tuto dobu vyzvedávat.