Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Josef Jarý

j.jary@fzs-palachova.cz, 313 037 577, 723 481 713 


Zástupce ředitele pro 1. stupeň a školní družinu: Mgr. Michaela Pavelková

m.pavelkova@fzs-palachova.cz, 313 037 575, 733 524 485


Zástupce ředitele pro 2. stupeň a přípravné třídy: Mgr. Vít Mareš

v.mares@fzs-palachova.cz, 313 037 576, 731 159 449


Širší vedení školy

Finanční referent: Ing. Tomáš Pavelka

t.pavelka@fzs-palachova.cz, 326 903 172, 731 159 445


Výchovná poradkyně 1. stupeň: Mgr. Hana Jará

h.jara@fzs-palachova.cz, 313 037 568, 734 672 860


Výchovná poradkyně 2. stupeň + PT: Mgr. Martina Hliněnská 

m.hlinenska@fzs-palachova.cz, 313 037 582, 733 127 491


Školní metodik prevence PT + 1.- 4. třídaPhDr. Hana Zdražilová

h.zdrazilova@fzs-palachova.cz, 731 159 447 


Školní metodik prevence 5.- 9. třídaMgr. Jana Nepomucká

j.nepomucka@fzs-palachova.cz, 703 150 856


Koordinátor ICT: Mgr. Klára Sochorová

k.sochorova@fzs-palachova.cz, 313 037 578


Koordinátor ICT: Bc. Vojtěch Šich

v.sich@fzs-palachova.cz, 313 037 580


Vedoucí školní jídelny: Helena Růžičková

h.ruzickova@fzs-palachova.cz, 313 037 574, 731 150 819


Administrativní pracovnice: Kateřina Šprynarová

k.sprynarova@fzs-palachova.cz, 326 902 336, 731 159 448