Kotva
Aktuality
Škola v přírodě
20.9.2021

Žáci 2.C a 2.D úspěšně a v pořádku dorazili do místa konání školy v přírodě.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
30.8.2021

V sekci dokumenty naleznete aktualizované informace k organizaci školního roku 2021/2022.

Nové webové stránky
13.9.2016

Dne 5.10.2016 byl oficiálně spuštěň nový web školy. 

 

Anketa
Jaká výuka ti vyhovuje více?
prezenční
distanční
Celkem hlasovalo: 432

Přípravné třídyAnna Zapletalová  

tř. uč. PT A  a.zapletalova@fzs-palachova.cz


Tereza Saifrtová, DiS.

tř. uč. PT B  t.saifrtova@fzs-palachova.cz


Blanka Kolínská

tř. uč. PT C b.kolinska@fzs-palachova.cz


Nikola Horská

tř. uč. PT D n.horska@fzs-palachova.cz 


INFORMACE

Pro koho je přípravná třída určena

Přípravná třída základní školy se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Jejím hlavním cílem je vyrovnat vývoj dítěte a připravit ho na bezproblémový vstup do 1. třídy základní školy.

 

Náplň přípravné třídy

Během školního roku v přípravné třídě jsou děti systematicky připravovány na zahájení vzdělávání v základní škole. Hlavní cílem je vybavit děti potřebnými dovednostmi a návyky. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj komunikace, jazykových a řečových dovedností, rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky, časové a prostorové orientace, pozornosti, paměti a další. Vše probíhá hravou formou a činnosti jsou střídány s ohledem na aktuální schopnost koncentrace dětí.

 

Režim přípravné třídy

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Děti si tak zvyknou na režim podobný režimu výuky na základní škole. Dopolední výuka končí v 11:40 hodin, v případě zájmu může dítě docházet do družiny, která je v provozu do 16:30 hodin. K dispozici je také ranní družina, od 6:30 hodin. Docházka dětí do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné – pokud dítě chodí na obědy; a poplatek za školní družinu – v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

Proč zvolit přípravnou třídu

Velkou výhodou přípravné třídy je nízký počet dětí ve třídě (třídy se naplňují od 10 do 15 dětí), což dává možnost věnovat se individuálním potřebám každého dítěte. Další výhodou je, že děti v přípravné třídě nejsou klasifikovány, takže se vyhnou stresu ze známkování. Docházka dětí do přípravné třídy je bezplatná a po zapsání povinná.

 

Kde je přípravná třída umístěna

Přípravné třídy jsou umístněny v budově Pedagogické fakulty. Zde mají oddělený prostor s vlastní šatnou, toaletou a tělocvičnou. Pro venkovní aktivity je využíván prostor Panské zahrady. Během školního roku jsou pořádány výlety do přírody i rozmanité kulturní akce.

 

Jak se přihlásit

 Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti rodičů, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a potvrzení o odkladu školní docházky (pro děti s odkladem školní docházky). Podklady je nutné dodat nejpozději do 20. května 2019 na sekretariát školy. Kritériem přijetí není trvalé bydliště dítěte. Přednostně se přijímají děti s odkladem školní docházky. O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.